Verschil tussen dogma en doctrine - Verschil Tussen

Verschil tussen dogma en doctrine

Belangrijkste verschil - Dogma vs doctrine

Veel mensen vinden de twee termen dogma en doctrine verwarrend, omdat ze allebei verwijzen naar vergelijkbare concepten. Zelfs woordenboeken definiëren deze twee woorden met vergelijkbare beschrijvingen. Er is echter een onderscheidend verschil tussen dogma en doctrine in de katholieke kerk. Dogma is de goddelijk geopenbaarde waarheid, die als zodanig wordt verklaard door het onfeilbare leergezag van de kerk. Doctrine zijn leringen of overtuigingen die door het leergezag van de kerk zijn onderwezen. Alle dogma's zijn doctrines, maar niet alle doctrines zijn dogma's. Dit is de grootste verschil tussen dogma en doctrine.


Wat is Dogma

Dogma is een deelverzameling van doctrines. Het omvat de goddelijk geopenbaarde waarheid, die als zodanig wordt verklaard door het onfeilbare leergezag van de kerk. Hieronder is een uitleg gegeven over dogma gegeven door de Catechismus van de katholieke kerk .

"Het leergezag van de kerk oefent het gezag dat het bezit van Christus in de volle mate uit wanneer het dogma's definieert, dat wil zeggen, wanneer het voorstelt, in een vorm die het christelijke volk verplicht tot een onherroepelijke trouw aanhangen, waarheden vervat in goddelijke Openbaring of ook wanneer het stelt op een definitieve manier voor dat waarheden een noodzakelijk verband met deze hebben. "

Dogma staat centraal in het geloof en het geloof in dogma is essentieel om een ​​volgeling van Christus te zijn. Deze leringen zijn onweerlegbaar; ze kunnen niet worden ontkend of betwist, omdat ze goddelijk geopenbaard zijn. Als iets een dogma moet zijn, moet het worden gevonden in de heilige Schrift en de heilige Traditie.


Wat is Doctrine

Het woord doctrine komt van het Griekse woord Doxa, betekenisgeloof. De doctrines van de kerk zijn leringen of sets van overtuigingen die moeten worden geloofd door de aanhangers van de religie. Doctrines omvatten dogma's en andere leringen die definitief door de kerk zijn voorgesteld. Dogma is doctrines van goddelijk geloof, omdat ze worden gedefinieerd als formeel door God geopenbaard. Andere doctrines zijn ook verbonden met plechtig gedefinieerde leringen.

Hoewel doctrines zijn vastgesteld en overeengekomen, zijn ze niet noodzakelijk rigide en onveranderlijk. Een volgeling van de religie kan hun geldigheid en relevantie in twijfel trekken en toch een gelovige blijven. Enkele voorbeelden zijn begrip van gemeenschap, apostolische successie, doopsel, kerkelijk beleid en onfeilbaarheid van de Schrift.


Verschil tussen dogma en doctrine

Betekenis

Dogma is de goddelijk geopenbaarde waarheid, als zodanig verklaard door het onfeilbare leergezag van de kerk.

Leer zijn leringen of overtuigingen onderwezen door het leergezag van de kerk.

Relatie

Dogma is een subset van doctrines.

Leer omvat dogma en andere leringen van de kerk.

Autoriteit

Dogma is goddelijk geopenbaard.

Leer wordt voorgesteld door de kerk.

Afbeelding met dank aan:

"Rome basilica st peter 011c" door Mattana (bijsnijden van de originele afbeelding) -