Verschil tussen Tyndall-effect en Brownse beweging - Verschil Tussen

Verschil tussen Tyndall-effect en Brownse beweging

Belangrijkste verschil - Tyndall-effect versus Brownse beweging

Tyndall-effect en Brownse beweging zijn twee concepten in de chemie die het gedrag van deeltjes in een stof beschrijven. Tyndall-effect verklaart de verstrooiing van licht wanneer een lichtstraal door een bepaalde substantie wordt gevoerd. Brownse beweging verklaart de beweging van atomen of moleculen of andere deeltjes in een vloeistof. Beide effecten kunnen worden waargenomen met behulp van eenvoudige technieken. Het Tyndall-effect kan worden waargenomen door een lichtstraal door een bepaalde stof te laten gaan.Brownse beweging van grote deeltjes kan worden waargenomen met behulp van een lichtmicroscoop. Het belangrijkste verschil tussen het Tyndall-effect en de Brownse beweging is dat Het Tyndall-effect treedt op als gevolg van de verstrooiing van licht door afzonderlijke deeltjes, terwijl Brownse beweging optreedt als gevolg van de willekeurige beweging van atomen of moleculen in een vloeistof.

Key Areas Covered

1. Wat is Tyndall-effect
      - Definitie, uitleg, voorbeelden
2. Wat is Brownse beweging
      - Definitie, uitleg, voorbeelden
3. Wat is het verschil tussen Tyndall-effect en Brownse beweging
      - Vergelijking van de belangrijkste verschillen

Sleutelbegrippen: Brownse beweging, colloïde, vloeibaar, opaalachtig glas, stuifmeelkorrels, Tyndall-effect


Wat is Tyndall-effect

Tyndall-effect is de verstrooiing van licht als een lichtstraal door een colloïde gaat. Een colloïde is een homogeen mengsel van deeltjes die niet bezinken. Volgens de theorie van het Tyndall-effect wordt het licht verspreid door individuele deeltjes in het colloïde. Dit effect werd voor het eerst ontdekt door een natuurkundige genaamd John Tyndall.

De mate van verstrooiing hangt af van twee factoren: de frequentie van de lichtstraal en de dichtheid van het colloïde. Rood licht heeft bijvoorbeeld een hogere golflengte en een lagere frequentie, terwijl blauw licht een lagere golflengte en een hogere frequentie heeft. Colloïdale oplossingen verspreiden blauwe lichten sterker dan rode lichten. Dit betekent dat kortere golflengten zeer verspreid zijn. Langere golflengten worden overgebracht door een colloïde in plaats van door verstrooiing.


Figuur 1: Opaalachtig glas

Enkele voorbeelden van het Tyndall-effect zijn de zichtbaarheid van koplampen in mist, blauwe oogkleur en opaalachtig glas. Opalen glazen zien er blauw uit, maar het licht dat er doorheen komt, lijkt oranje vanwege het Tyndall-effect.

Wat is Brownse beweging

Brownse beweging is de willekeurige beweging van deeltjes in een vloeistof als gevolg van hun botsingen met andere atomen of moleculen. Deze deeltjes kunnen worden waargenomen als gesuspendeerde deeltjes in vloeistoffen als gevolg van Brownse beweging. Dit werd voor het eerst ontdekt door een botanicus genaamd Robert Brown.

Eerste observatie van Brownse beweging was de beweging van stuifmeelkorrels in water. De atomen of moleculen in een vloeistof (vloeistof of gas) zijn stevig aan elkaar gebonden vanwege zwakke bindingen of aantrekkende krachten daartussen. Daarom kunnen deze deeltjes (atomen of moleculen) overal binnen de grens van het fluïdum bewegen. Deze beweging is willekeurig. Wanneer stuifmeelkorrels aan water worden toegevoegd, bewegen de korrels hier en daar als gevolg van botsingen met watermoleculen. Omdat watermoleculen onzichtbaar zijn en stuifmeelkorrels zichtbaar zijn, kan de Brownse beweging van deze stuifmeelkorrels worden waargenomen met behulp van een lichtmicroscoop.


Figuur 2: Diffusie is een voorbeeld van Brownse beweging

De snelheid van Brownse beweging hangt af van elke factor die de beweging van deeltjes in dat fluïdum kan beïnvloeden. Dergelijke factoren zijn temperatuur en concentratie. Een bekend voorbeeld van Brownse beweging is de diffusie van een stof in een vloeistof. Diffusie is de beweging van deeltjes uit een regio met een hoge concentratie naar een lagere concentratie.

Verschil tussen Tyndall-effect en Brownse beweging

Definitie

Tyndall-effect: Het Tyndall-effect is de verstrooiing van licht wanneer een lichtstraal door een colloïdale oplossing gaat.

Brownse beweging: Brownse beweging is de willekeurige beweging van deeltjes in een vloeistof als gevolg van hun botsingen met andere atomen of moleculen.

Concept

Tyndall-effect: Het concept van het Tyndall-effect beschrijft de verstrooiing van licht door deeltjes.

Brownse beweging: Het concept van Brownse beweging beschrijft de beweging van deeltjes in een vloeistof als gevolg van botsingen.

observatie

Tyndall-effect: Het Tyndall-effect kan worden waargenomen door een lichtstraal door een substantie te laten gaan.

Brownse beweging: Brownse beweging van macromoleculen kan worden waargenomen door een lichtmicroscoop.

Factoren die het effect beïnvloeden

Tyndall-effect: Het Tyndall-effect wordt beïnvloed door de frequentie van de invallende lichtbundel en de dichtheid van de deeltjes.

Brownse beweging: Brownse beweging wordt beïnvloed door elke factor die de beweging van deeltjes in een vloeistof beïnvloedt, zoals temperatuur en concentratie.

Voorbeelden

Tyndall-effect: Blauwe oogkleur is een goed voorbeeld van het Tyndall-effect.

Brownse beweging: Diffusie die plaatsvindt in oplossingen is een goed voorbeeld van Brownse beweging.

Conclusie

Tyndall-effect en Brownse beweging kunnen worden gebruikt om het gedrag van deeltjes in een stof te verklaren. Dit zijn gemakkelijk waarneembare effecten. Het belangrijkste verschil tussen Tyndall-effect en Brownse beweging is dat het Tyndall-effect optreedt als gevolg van de verstrooiing van licht door afzonderlijke deeltjes, terwijl Brownse beweging optreedt als gevolg van de willekeurige beweging van atomen of moleculen in een vloeistof.

Referenties:

1. Helmenstine, Anne Marie. "Tyndall-effectdefinitie en voorbeelden." ThoughtCo, 11 februari 2017,